Reklamacje i zwroty

§5 Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

5.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie  obowiązujących przepisach prawa.

5.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz  dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: PPHU VETI  95-080 Zofiówka, ul. Stanisławowska 4,

5.1.3. Reklamacje składa się pisemnie przy użyciu formularza . W celu rozpatrzenia reklamacji należy przesłać wraz z reklamacją wydrukowany oraz podpisany formularz uzupełniony o uzasadnienie reklamacji.

5.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

5.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

5.1.4 Reklamowany produkt powinien zostać odesłany w dowolnym kartonowym opakowaniu, chroniącym zwracany towar. Paczki w kopertach  nie są odbierane przez dział zwrotów.

§6 Odstąpienie od umowy

6.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2019, poz. 134) od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu zwrotu  w terminie 14 dni (czternastu) dni bądź zwracając towar w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wymagane jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Oświadczenie  należy wysłać mailowo na adres: vetivt@gmail.com , oraz dołączyć formularz wraz z dokumentem zakupu do paczki zwrotnej i odesłać niezwłocznie na adres podany poniżej w pkt 6.3

6.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia Produktu.

6.3. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie 6.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, na adres:  PPHU VETI  95-080 Zofiówka, ul. Stanisławowska 4,

6.4. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem i oceny jego stanu. Zwrot jest rozpatrzony przez sprzedawcę w regulaminowym terminie 14 dni, od momentu odebrania paczki zwrotnej.

6.5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

6.6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.7. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2019, poz. 134), Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.8. W sytuacji zmniejszenia wartości zwracanej rzeczy, o którym mowa w ust. 6.7. powyżej, Sprzedawca dokona potrącenia swojego roszczenia związanego z utratą przez rzecz jej wartości z roszczeniem Konsumenta o zwrot płatności. Potrącenie będzie proporcjonalne do stopnia zmniejszenia wartości rzeczy.

6.9. Zwrot powinien zostać odesłany w  kartonowym opakowaniu, chroniącym zwracany towar przed wygnieceniem, a tym samym przed obniżeniem jego wartości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl